De werkwijze van Diëtistenpraktijk Minos

Persoonlijk advies op maat

De behandelwijze variëert en is geheel persoonsafhankelijk. Tijdens het intakegesprek kijken we naar uw hulpvraag, uw huidige voeding en leefstijl, en het gewenste resultaat dat u wilt bereiken.

Aan het einde van het gesprek worden doelen vastgesteld en mogelijke aandachtspunten besproken. In vele gevallen volstaat een voedingsananalyse met daarbij adviezen ter verbetering van het voedingspatroon. Maar over het algemeen blijkt het in de praktijk lastig om voeding ineens aan te passen en afstand te nemen van bepaalde gewoonten. Hierdoor is goede begeleiding bepalend voor het behalen van goede resultaten. Meestal betreft het niet het alleen het veranderen van voeding, maar het veranderen van het eetgedrag en/of leefstijl.

Stapsgewijs aan de slag

Afhankelijk van uw wensen en doelen wordt de behandeling vervolgd. In deze vervolgconsulten nemen we stapsgewijs uw voedingspatroon door en bekijken wat goed en minder goed verloopt. Wanneer het een eetprobleem of eetstoornis betreft wordt met name ingegaan op de achterliggende en/of emotionele factoren die dat voedingsgedrag in stand houden. De behandeling is ook hier erg persoonsafhankelijk en stapsgewijs. Ook kan worden samengewerkt met andere hulpverleners, om het probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Ik ben werkzaam in Rijnsburg en Valkenburg en Oegstgeest.

Dietisten praktijk Minos

Persoonlijk en professioneel met voeding. Diëtistenpraktijk Minos helpt u bij het vinden van een balans die bij u past. Ook zonder doorverwijzing bent u van harte welkom.

Contactgegevens

T 06 41993742
M info@dietistenpraktijkminos.nl

Documenten

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden
KvK 09209466  NVD 573001