DE PRAKTIJK

Naast overgewicht en veel voorkomende gezondheids problemen met een lichamelijke oorzaak, is mijn praktijk ook bedoeld voor eetproblematiek met een achterliggende persoonlijke of psychische herkomst. Denk hierbij aan emotie eten of lijngericht eetgedrag...

dietistenpraktijk minos

NEEM CONTACT OP

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op:

06 41993742
info@dietistenpraktijkminos.nl

 
 

OVER MIJ - MARJON MINOS

Uit eigen ervaring heb ik gezien hoe belangrijk het is om goede begeleiding te krijgen bij een eetprobleem, ongeacht de oorsprong van het probleem. Dit is precies wat ik in mijn praktijk wil realiseren, helpen een balans te vinden die bij u past. Het is mijn passie en kracht om verschillende mensen met zeer variërende eetpatronen te helpen bij het vinden van de juiste oplossing naar een passende levensstijl. Ik ben van mening dat iedereen zijn voedings- en leefgewoonten kan verbeteren. Mits er voldoende rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie waarin iemand verkeert en mits er gezocht wordt naar de juiste motivatie tot verandering. Zelf heb ik ingezien en ervaren dat voeding een enorme bijdrage kan leveren aan het welbevinden. Zo kan voeding een andere rol krijgen dan waar het voor dient, bijvoorbeeld om gevoelens mee te onderdrukken of als meetlint voor eigenwaarde. Ik weet hoe voeding invloed kan hebben op het humeur en welke invloed goed eten kan hebben op de dagelijkse energiehuishouding. Wil je zelf ook op zoek naar wat persoonlijk bij je past en op die manier voorgoed je levenswijze veranderen? Geloof je dat jij dat ook kan?

dietistenpraktijk minos

 
 

OVER DE PRAKTIJK - DE BEHANDELWIJZE

De behandelwijze variëert en is geheel persoonsafhankelijk. Tijdens het intakegesprek kijken we naar uw hulpvraag, uw huidige voeding en leefstijl, en het gewenste resultaat dat u wilt bereiken. Aan het einde van het gesprek worden doelen vastgesteld en mogelijke aandachtspunten besproken. In vele gevallen volstaat een voedingsananalyse met daarbij adviezen ter verbetering van het voedingspatroon. Maar over het algemeen blijkt het in de praktijk lastig om voeding ineens aan te passen en afstand te nemen van bepaalde gewoonten. Hierdoor is goede begeleiding bepalend voor het behalen van goede resultaten. Meestal betreft het niet het alleen het veranderen van voeding, maar het veranderen van het eetgedrag en/of leefstijl.

Afhankelijk van uw wensen en doelen wordt de behandeling vervolgd. In deze vervolgconsulten nemen we stapsgewijs uw voedingspatroon door en bekijken wat goed en minder goed verloopt. Wanneer het een eetprobleem of eetstoornis betreft wordt met name ingegaan op de achterliggende en/of emotionele factoren die dat voedingsgedrag in stand houden. De behandeling is ook hier erg persoonsafhankelijk en stapsgewijs. Ook kan worden samengewerkt met andere hulpverleners, om het probleem zo efficiënt mogelijk aan te pakken.Een diëtist kan u helpen met allerlei problemen op het gebied van voeding. Denk hierbij aan:

  • Hart en vaatziekten
  • Overgewicht/ ondergewicht
  • Spastische darm (PDS)
  • COPD
  • Bloedarmoede
  • Eetstoornissen
  • Sportvoeding
  • Natuurvoeding

tarieven

 
 

VERGOEDINGEN & TARIEVEN

Vergoeding uit het basispakket van uw zorgverzekeraar
Elke zorgverzekering vergoedt 3 uur voor het bezoek aan een diëtist. Dit gaat echter wel van uw eigen risico af. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten kan het zijn dat uw verzekering nog extra consulten vergoedt. Dit is erg wisselend per verzekeraar. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u wel of geen extra vergoeding krijgt. Uiteraard kunt u ook even contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 06-41993742.

Vergoeding bij Diabetes Mellitus, hoge bloeddruk, verhoogd cholestrol en COPD
Voor mensen met bovenstaande klachten is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, namelijk de ‘ketenzorg’ genoemd. U krijgt in dit geval wel een vergoeding voor dieetadvisering, welke ook niet wordt berekend met uw eigen risico. Elke regio heeft zijn eigen Zorggroep en de voorwaarden hiervan verschillen, u kunt voor vragen of meer informatie contact opnemen met uw diëtist, verpleegkundige of huisarts. Verwijsbrief nodig of niet? Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk geworden en heeft u dus geen verwijsbrief meer nodig om toch een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Toch doen niet alle verzekeraars hier aan mee en vragen sommigen dus toch om een verwijzing. Daarnaast bevat een verwijsbrief van bijvoorbeeld uw huisarts vaak waardevolle informatie voor de juiste behandeling. Daarom is een verwijzing in vele gevallen toch gewenst.

Afspraak afzeggen?
U dient uw gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of via e-mail af te zeggen. Indien u niet tijdig afzegt worden de kosten bij u in rekening gebracht.Intakegesprek € 90,-
Vervolgconsult lang 
(30 min.)
€ 30,-
Vervolgconsult kort
(15 min.)
€ 15,-
Telefonisch consult
(15 min.)
€ 12,50
Telefonisch consult
(30 min.)
No show tarfief

€ 20,-
€ 20,-

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast heeft de praktijk contracten met alle zorgverzekeraars.

locaties

 
 
HUISARTSEN WATTEL

 

Huisartsenpraktijk Wattel
Hoofdstraat 62
2235 CJ VALKENBURG (ZH)

 
copyright © 2009-2018 Diëtistenpraktijk Minos | KvK 09209466 | NVD 573001 | Privacyverklaring